MB Stomatologia

Braki w uzębieniu prowadzą do powstawania ubytku kostnego w szczęce. Powstanie ubytku kostnego powoduje dysfunkcję narządu żucia, zmianę kształtu twarzy, pojawienie się większej ilości zmarszczek, a także bóle głowy, szczęki i stany zapalne. Dodatkowo ubytek kostny w wielu przypadkach uniemożliwia przeprowadzenie leczenia implantologicznego. Sterowana regeneracja tkanek jest zabiegiem, który umożliwia odbudowanie tkanki kostnej. Dowiedz się, co to jest sterowana regeneracja kości i na czym polega augmentacja kości.

Co to jest sterowana regeneracja kości?

Sterowana regeneracja tkanek, nazywana także jako augmentacja kości, to zabieg, którego głównym celem jest umożliwienie Pacjentowi przeprowadzenie leczenia implantologicznego. Zanik kości, nazywany także atrofią kości, może powstać przykładowo na skutek braków w uzębieniu — brak obciążenia mechanicznego kości powoduje jej stopniowy zanik. Zanik rośnie wraz z upływem czasu od utraty zęba.

 

Atrofia kości może także pojawić się przez:

 

  • Rozwój chorób przyzębia, takich jak paradontoza — powoduje zanik dziąseł i kości
  • Zmiany wierzchołkowe — zapalenie w okolicy wierzchołka korzenia może spowodować zniszczenie struktury kostnej

Brak odpowiedniej ilości tkanki kostnej w szczęce uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu implantacji, gdyż w takiej sytuacji istnieje wysokie ryzyko, iż implant nie uzyska właściwej stabilizacji. Jest to obecnie jedna z najczęściej występujących przyczyn, które wykluczają możliwość przeprowadzenia zabiegu.

 

 

Z tego powodu stosuje się zaawansowane techniki z zakresu chirurgii stomatologicznej, które pozwalają zregenerować tkankę kostną szczęki. Sterowana regeneracja tkanek to jeden z zabiegów przeprowadzanych w Centrum Stomatologii Estetycznej Monika Bogusz, który sprawia, że przywrócenie funkcji żucia staje się możliwe.

 

 

Preparaty kościotwórcze i kościozastępcze, takie jak BiOtec, BioOss, BioGide czy BioCollagen sprawiają, że leczenie implantologiczne ponownie staje się możliwe. Sterowana regeneracja tkanek polega na umieszczeniu biologicznego lub syntetycznego materiału kościozastępczego w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu implantacji, a następnie przykryciu go membraną pełniącą funkcję ochronną. Efektem takiego zabiegu jest zwiększenie wysokości i grubości wyrostka zębodołowego.

 

Zabieg sterowanej regeneracji kości jest bezbolesny dla Pacjenta. Stosujemy komputerowe znieczulenie The Wand, które eliminuje ryzyko pojawienia się bólu. Znieczulenie ogólne jest stosowane tylko w szczególnych przypadkach — na przykład wtedy, gdy Pacjent czuje duży lęk przed zabiegiem i nawet znieczulenie miejscowe nie pozwala na przeprowadzenie zabiegu.

 

 

W zależności od warunków klinicznych istniejących u Pacjenta może okazać się, że podczas tego samego zabiegu można jednocześnie wprowadzić implanty zębowe — na przykład bezpośrednio po ekstrakcji zęba. Określenie możliwości połączenia ww. zabiegów określa się na podstawie badań i diagnostyki rentgenowskiej.

 

 

W naszym gabinecie, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Pacjentów, stosujemy również metody innowacyjne. Do zabiegu augmentacji wykorzystujemy zęby własne Pacjenta (np. zatrzymane ósemki), które mielimy w specjalnym młynku. Następnie (po odpowiednim przygotowaniu miału) łączymy zmielone tkanki zębowe z osoczem bogatopłytkowym i wprowadzamy w miejsce wymagające regeneracji. Czasem istnieje możliwość jednoczesnej implantacji. To zdecydowanie skraca czas leczenia implantologicznego Pacjenta. Osocze bogatopłytkowe stosujemy w naszym gabinecie bardzo często po zabiegach chirurgicznych (np. po ekstrakcji zęba, wprowadzamy tzw. membrany osoczowe do zębodołu). Wykorzystanie osocza bogatopłytkowego skraca i poprawia proces gojenia, a także zmniejsza ból z nimi związany.

 

Opinie
x
Rejestracja online