MB Stomatologia

Leczenie implantologiczne to obecnie jedna z najskuteczniejszych form leczenia braków w uzębieniu. Zastosowanie implantów zębowych umożliwia przywrócenie estetyki uśmiechu i funkcji żucia w stopniu zbliżonym do naturalnego. Niestety, długotrwały ubytek zęba powodujący zanik kości szczęki może stanowić przeszkodę, która będzie uniemożliwiać przeprowadzenie wszczepienia implantu. Podniesienie dna zatoki szczękowej — czyli sinus lift to zabieg umożliwiający stworzenie stabilnego podłoża pod implanty. Dowiedz się czym jest podniesienie dna zatoki szczękowej i jakie są powikłania po sinus lift.

Sinus lift — co to jest?

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej to szansa dla Pacjentów, którzy na skutek długotrwałego braku zębów utracili tkankę kostną szczęki w stopniu uniemożliwiającym przeprowadzenie zabiegu implantacji. Dzięki temu zabiegowi obniżona zatoka szczękowa nie stanowi już przeszkody. Wykonanie tego zabiegu ma sens tylko wtedy, gdy po zregenerowaniu kości zdecydujemy się na wszczepienie implantów zębowych — w przeciwnym razie dojdzie do ponownej atrofii kości, czyli jej zaniku. Podniesienie dna zatoki szczękowej wykonywane jest z wykorzystaniem metody otwartej lub zamkniętej.

Metoda wykonania zabiegu jest określana na podstawie stanu klinicznego jamy ustnej i tomografii komputerowej. Metoda otwarta podniesienia dna zatoki szczękowej (tzw. metoda dostępu okna bocznego) stosowana jest w przypadku rozległych ubytków — gdy dno zatoki musi zostać podniesione o 3 mm do 10 mm. Metoda otwarta polega na wykonaniu przez chirurga otworu (okna) bocznego w wyrostku zębodołowym szczęki, a następnie umieszczeniu w jej dnie tkanki kostnej lub materiału kościozastępczego.

 

 

Metoda zamknięta (tzw. metoda osteotomowa, technika Summersa) stosowana jest w przypadku niewielkich ubytków kości. W momencie, gdy dno zatoki wymaga podniesienia o maksymalnie 3 milimetry, stosowana jest mniej inwazyjna metoda zamknięta. Polega ona na wprowadzeniu materiału kościozastępczego lub tkanki kostnej poprzez otwory wywiercone w kości z zamiarem wprowadzenia implantów. Zaletą tej metody względem metody otwartej jest mniejsza inwazyjność, co wiąże się z szybszym czasem gojenia, a dodatkowo, o ile warunki kliniczne na to pozwolą, Pacjent będzie miał możliwość wszczepienia implantów podczas tego samego zabiegu.

 

Powikłania po sinus lift

Podniesienie dna zatoki szczękowej jest obarczone pewnym ryzykiem niepowodzenia. W przypadku metody zamkniętej — brak kontroli wzrokowej nad polem zabiegowym stwarza ryzyko otwarcia zatoki, co prowadzi do konieczności zastosowania metody otwartej. Może także dojść do przerwania błony śluzowej zatoki, co w przypadku drobnej perforacji nie przekłada się negatywnie na powodzenie leczenia.

 

 

Po zabiegu u Pacjenta przez krótki czas może utrzymywać się obrzęk lub ból. Dyskomfort ten można łagodzić z wykorzystaniem środków przeciwbólowych i zimnych okładów. Jeśli ból utrzymuje się przez dłuższy czas, zalecamy niezwłocznie zgłosić się na wizytę w naszym gabinecie stomatologicznym.

 

Opinie
x
Rejestracja online